slide 2
slide 3

Упознајте полуфиналисте ‪‎НТИ2015

Следи редослед представљања тимова у оквиру полуфиналних група:

ПОЛУФИНАЛЕ 1

Место: Факултет техничких наука у Новом Саду (Свечана сала),

Време: 2.12.2015. са почетком у 10 сати

Учесници:
1. Силос
2. ССМет
3. Аcc-Box-2015
4. BeeSafe3
5. BanKy
6. WPS

ПОЛУФИНАЛЕ 2

Место: Компанија Металац посуђе, Горњи Милановац

Време: 4.12.2015. са почетком у 10 сати

Учесници:
1. Еко плоче
2. GreenDetectives
3. Аналитичари
4. Амброзер
5. Соларис+
6. Illuminator


Први учесник полуфинала ког представљамо је тим ЕКО ПЛОЧЕ из Чачка. У оквиру припрема за полуфинале у Горњем Милановцу, организациони тим такмичења их подсетио у петак, 20.11. у њиховом производном погону.

Следи кратак опис иновације ЕКО ПЛОЧЕ:

Водоотпорне ЕКО плоче су грађевински материјал који је направљен од пресованих делића употребљеног амбалажног тетрапака. Целокупна технолошка линија је направљена од домаће опреме и резултат је знања наших инжењера. Плоче се производе у формату 220 цм x 115 цм и дебљинама 9,10 и 11 [мм]. Новину представља технолошки поступак добијања и употреба заштитне фолије која је термостабилна. У току производног процеса се не користе лепкови, а као сировина се употребљава отпадна амбалажа од тетрапака која је до сада завршавала на депонијама. Битне предности ЕКО грађевинске плоче су механичка отпорност и стабилност, рециклабилност, једноставност и сигурност у коришћењу уз смањење количине комуналног чврстог отпада, без утицаја материјала на животну средину. 


У понедељак, 23.11. организациони тим је посетио још три тима, а то су: Амброзер, AccBox и WBS.

Тим Амброзер представља иновацију "Уређај за уништавање амброзије":

Уређај за уништавање амброзије се састоји од електронских компонената и електрода, помоћу одређене фреквенције и струје, без хемијских једињења и пестицида уништава амброзију у корену, еколошким путем, и амброзија не расте више током сезоне. Мала му је потрошња електричне енергије, малих је димензија тако да је практичан за руковање, а направљен је и висок степен безбедности, изолован је и безбедан по људе. Уређај се може поставити на трактор, воз, камион, или ручни уређај за домаћинства, ради уништавања амброзије у градским парковима са Градским Зеленилом, у пољопривреди за органску производњу хране без пестицида.  

AccBox представља истоимену иновацију:

ACCBOX сеизмометријска опрема се састоји од  две по времену упарене мерне јединице са припадајућим ауторским софтвером и сервисном радионицом: ACC монолита за мерење убрзања у три правца и ACC даљиномера за мерење померања у једном правцу. Новина у односу на постојећу мерну опрему, за мерење вибрација-убрзања је: у аутономији и разноврсности примене која није везана само за одређену намену са специјализованим софтвером и опремом за испитивање: носивости шипова, геофизичка мерења на сеизмичким профилима, сеизмолошка станица,...; у водонепропусности и механичкој отпорности монолита на утицаје из околине и вибрације; у великом мерном опсегу при мерењу дистанце (do 4m) са прилагодљивом диспозицијом; у приказу резултата мерења који се могу користити у свим озбиљнијим софтверским пакетима за даље прорачуне инжењерских конструкција.

Тим WPS представља иновацију "Wine protect system":

Јединица производа је уређај за истакање, очување и расподелу напитка из флаше, који се односи првенствено на истакање вина у чаше. (Wine protect system - WPS). Новина проналаска садржана је у конструктивној повезаности елемената уређаја, где је подсистем за дозирање инертног гаса унапред програмиран тако да су одговарајући вентили отворени временски дуго по жељи, па се у том времену из резервоара у флашу упушта количина инертног гаса сразмерна програмираном времену, а за то време из флаше истекне количина вина сразмерна количини инертног гаса упуштеног у флашу. Предност овог проналаска у односу на постојеће стање технике садржана је у томе: што је чеп са флашом у којој је вино могуће одвојити од осталих подсклопова уређаја; што остатак вина у флаши остаје у заштитној атмосфери инертног гаса и до месец дана, не мењајући квалитет;  што се подсистем за дозирање инертног гаса унапред временски програмира тако да се из флаше источи тачно одређена унапред позната количина вина по жељи; што су у конструкцији уређаја предвиђени по један програмабилни и непрограмабилни тастер прекидач и што је уређај малих димензија и компатибилан са постојећим фрижидерима за вино. Производ је намањен угоститељским објектима (кафићима, ресторанима, хотелима), специјализованим продавницама вина, винаријама и другим љубитељима вина, због општег тренда потражње вина на чашу.


Уторак је резервисан за три тима из Новог Сада, а то су: BanKy, Green Detectives и Силос.

 

Тим BanKy представља иновацију "Банкарски киоск". Следи кратак опис:

Аутоматизовани банкарски киоск је аутомат намењен обављању уплатних трансакција платног промета без присуства шалтерског службеника. Новина иновације је што омогућава унос личних података путем мобилног телефона, коришћењем QR кода. Поред стандардних начина плаћања готовином и платним картицама, иновација је враћање кусура и добијање уплатнице са одштампаним детаљима уплате и удареним печатом, која представља доказ о пуштању трансакције у платни промет. На овај начин банка у којој је извршена уплата гарантује извршење уплате. Путем иновативног софтвера омогућена је стална синхронизација и праћење података о трансакцији и корисницима, који се бележе у интерним базама података. Банкарски киоск намењен је свим предузећима које обављају платни промет и имају потребу за смањењем трошкова, приближавањем већем броју корисника измештањем овог сегмента пословања ван својих филијала и омогућавањем двадесетчетворочасовне услуге. Иновације је реализована и финансирана искључиво из сопствених средстава, за познатог купца, Credit Agricole банку.

Тим Green Detectives, ће на полуфиналу у Горњем Милановцу представити иновацију "CROPS diagnostics":

Скорашњи напреци у пољу "компјутерског вида" односно вештачке интелигенције, као и распрострањеност паметних мобилних уређаја, представљају прилику за развој и побољшање праксе заштите пољопривредних усева. Данас се информационо-комуникационе технологије користе како би пољопривредници добили податке о микроклиматским условима у реалном времену. Ове интерпретиране информације ипак нису довољне како би се на лицу места препознала тачна болест којом је биљка заражена, и стога су потребни стручњаци са дугогодишњим искуством који ће бити у стању да препознају која болест је у питању. Напреци у пољу вештачке интелигенције међутим (препознавање и класификација објеката), дозвољавају развој алата за препозавање болести код биљака које могу користити чак и нестручни односно неискусни људи у пољопривреди. Имајући горепоменуто на уму, идеја за развој мобилне апликације, која ће препознати врсту болести код воћа, поврћа и осталих усева на основу слике листа, је постала могућа. Апликација ће служити као моћан алат пољопривредницима у циљу брзог и ефикасног препознавања обољења код усева. Ово ће такође помоћи у процесу доношења одлука при коришћењу хербицида и пестицида. Користећи камеру паметног уређаја (конкретно „Android Smartphone-a“), пољопривредник може усликати заражени лист. Апликација на телефону ће потом обрадити слику и послати њене кључне податке (тзв. „features“) на удаљени сервер где ће се обавити класификација болести. Повратна информација ће стићи кориснику, у року од свега пар секунди, у виду описа детектоване болести као и који је препоручени третман за детектовану болест. Пољопривредник може моментално да третира усев и тако спречи даљу заразу и губитке.

Тим Силос представља иновацију "Рачунарски програм Силос", следи кратак опис:

Рачунарски програм “Силос” бави се аутоматизацијом послова кооперације и откупа пољопривредних производа. Намењен је фирмама које се баве овим пословима - првенствено земљорадничким задругама, млиновима и откупљивачима меркантилне робе.


У четвртак, 26. новембра, организациони тим је посетио преосталих пет учесника полуфинала, а то су тимови: Соларис+, Illuminator, Bee Safe, SSMet и Аналитичари. Следи њихово кратко представљање.

 

Тим Соларис+ наступа са истоименом иновацијом, чији апстракт гласи:

Соларис+ је дехидратор и сушара за дехидрацију/сушење воћа, поврћа, лековитог, зачинског биља и гљива. За свој рад користи електричну и све облике алтернативне енергије, примарно соларну.

У конструкцији су перизната девет патентних решења, што омогућава прераду пољопривредних производа у оптималним условима: вршна температуре материје за дехидрацију/сушење и дефинисани проценат влаге крајњег производа. Конструктивним решењем продукти сушења не одлазе у околину, већ се кондензују у течност, која се прикупља и погодна је за даљу прераду (потпуна заштита биодиверзитета).Ни један производ који се прерађује у Солариса + не треба да се третира никаквим хемијским средствима, већ се само припремљен механички убацује у дехидратор/сушару и као такав излази из ње. Потпуно природан производ без икаквих додатака. 

Сви програми дехидрације/сушења су аутоматски вођени, тако да коначни производ и после н-те дехидрације/сушења је исти.

Соларис+ је мобилан, што значи да се може манипулисати са њим у затвореном простору или у природи, ако се обезбеди потребна електрична енергија било преко агрегата или фотонапонских панела.

Тим Illuminator наступа са иновативним ЛЕД рефлекторима. Следи кратак опис њихове иновације:

Производи представљају нов концепт у систему ЛЕД расвете. Односи се на све домене примене расвете, као што су расвета производних хала, складишних простора, улична расвета, спољашња декоративна расвета, расвета намењена осветљењу градилишта, рефлектори, ноћна радна светла на машинама. Предложени проналазак се може сврстати у категорију (МКП)Ф21С. Технички проблем који се жели решити је конструисати читав асортиман кућишта ЛЕД светиљки подесних за најразличитије намене коришћењем истих материјала као саставних елемената кућишта, као и истих јединица електронике и оптике које заједно са кућиштем чине комплетну светиљку.У производе су интегрисане најсавременије методе термичког управљања, као и друге иновативне методе из области електронике, у складу са зеленим технологијама. Електро компоненте и ЛЕД диоде су највишег квалитета, од најреномиранијих светских произвођача. Производи су енергетски ефикасни, поуздани и дуготрајни извори светла који представљају адекватну замену за метал халидне рефлекторе. Једноставна монтажа, уштеда електричне енергије, висока ефикасност и управљање светлом, као и одсуство времена загревања рефлектора до максималног осветљаја, обезбеђују инвеститорима и корисницима ових линија производа сигурност и удобност у експлоатацији.

Тим ССМет представља следећу иновацију:

Иновативни производ је легура побољшаних технолошких особина, намењена златарској индустрији. Новина производа огледа се у посебном саставу легуре на бази сребра, са садржајем бакра, цинка и силицијума, типа AgCuZnSiX, повећане отпорности према патинирању. Главна предност иновативног производа огледа се у једноставности, економско-еколошкој прихватљивости производног процеса, као и флексибилности примене новог производа, од израде накита до примене у производњи легура за специјалне намене. Како су основни технолошки аспекти производног процеса патентирани тј. заштићени, а тржиште идентификовано, за даљу успешну комерцијализацију производа потребно је проналажење дистрибутера или дистрибутивних канала за пласман производа на домаћем тржишту. У наредном периоду, планиран је и излазак на инострано тржиште са посебним акцентом на земље у окружењу.

Тим Bee Safe nastupa sa "Сигурносном убодном иглом за медицинску употребу":

Сигурносна медицинска убодна игла за примену у болничким и клиничким условима. Статистички је констатовано да се током године коришћењем стандардне убодне игле деси 600 до 800 хиљада случајних убода. У том случају, вероватноћа да додје до заразе болничког особља је велика. Наш циљ је био развити иглу која обезбеђује ефикасну заштиту у свим фазама коришћења а притом по производној цени је идентична стандардној игли.

Тим Аналитичари представља "Изотопски аналитички концепт за утврђивање аутентичности вина и алкохолних пића":

Фирма „SG Isotech DOO Pančevo“ је развила, верификовала и патентирала нову изотопску аналитичку методологију која има практичну примену у утврђивању аутентичности и порекла вина (и других производа), базирану на анализи односа стабилних изотопа. EIM-IRMS® (Ethanol Isotope Measurement – Isotope Ratio Mass Spectrometry) методологија даје информацију о легалности производње вина, односно да ли су приликом производње испоштоване прихваћене произвођачке праксе, тј. да ли је додат шећер и/или да ли је грожђана шира разблажена водом што је забрањено. Такође, ова јединствена аналитичка методологија има примену и у индустрији алкохолних пића и воћних ракија за заштиту оригиналних брендова од фалсификованих производа.

Резултати рецензирања пословних модела

Након тронедељног рецензирања Пословних модела, познато је који ће се то тимови представити потенцијалним инвеститорима у Привредној комори Србије у Београду, 10. новембра 2015, са почетком у 10 сати. 

Списак 34 тима из Србије који настављају такмичење можете погледати овде.

Паралелно са рецензирањем пословних модела тимова из Србије, оцењивани су и тимови из Републике Српске. Три тима је оцењено позитивном оценом. Списак се налази овде

 

Интервју са проф. др Дејаном Илићем

Професор доктор Дејан Илић je научник, иноватор i менаџер који тренутно ради као председник Ари групе. У мултинационалној компанији Варта запослио се 1987 године, а 2001 године постао је председник компаније Варта микробатери. Од светског удружења хемичара, 2005. године добио је награду за животно дело за проналазак микро батерије и смарт картице. Дипломирао је физичку хемију у Београду и са 26 година докторирао у Дрездену.

У интервјуу, датом РТС-у, говори о научном раду, искуству бављења иновацијама, сарадњи са Стивом Џобсом и Ангелом Меркел, као и о поукама младим научницима.