Nagradni fond 5.000.000 dinara

slide 3
Deseto jubilarno Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju

Историјат такмичења

  • Резултати досадашњих такмичења

2005|2006|2007|2008|

2009|2010|2011|2012|

2013

Учесници полуфинала НТИ 2014

У понедељак, 24. новембра 2014. у Привредној комори Србије у Београду је одржан IV круг рецензирања тзв. "Сусрет са потенцијалним инвеститорима".

Жири је међу 41 тим који је успешно прошао Техничке рецензије, изабрао је 12 тимова који ће се такмичити у полуфиналу НТИ 2014.

НАЗИВ ТИМА

ИНОВАЦИЈА

ГРАД

EcoCoalBriquette

Eco Coal-Bio Briquette машина - универзалнамашиназабрикетирањеугља

Зајечар

Свездрав

ЕКГ за Свакога

Богатић

Еони

Енвиго

Београд

лоТWеар

IoT-Wear

Панчево

Bactoland

Kompostmix - микробни препарат за убрзано компостирање и биофертилизацију

Бeоград

ЛO

OБЛO

Нови Сад

Хорнетси

Пчеларска СМС вага

Крушевац

Pirsteel

Protect Forte

Ниш

Green Air

Систем за праћење квалитета ваздуха у реалном времену

Нови Сад

ББХ

Супер влакна

Београд

Рибари

Технологија затвореног контејнерског строго контролисаног органског узгоја рибе

Зрењанин

Ретинг

WeIO - Платформа за интернет објеката/предмета

Београд

Поредак тимова од 13. до 35. места је следећи:

РАНГ

НАЗИВ ТИМА

НАЗИВ ИНОВАЦИЈЕ

13

Jeep5d

Решавање проблема Возила специјалне намене у отежаним условима  кретања

14

Суперлимар

Програм за лимаре

15

ВОДОМАТИ

Водомати - HHO Генератор на обичну воду

16

Zteam

ULN2xxx DIY KIT

17

Виброметар

ВИБРОМЕТАР ВМ1

18

Екосирена

екосирена

19

Академос

Производња девитализационе пасте засноване на параформалдехиду и лидокаину

20

ИнМетТех

СоЕx001

21

AlFolEn

AluFolEn

22

Екоарматура

ЕКОАРМАТУРА

23

ПрЕСМод

Језик за моделирање ПрEСМод

24

Пулс

Vода специјалне намене

25

Сушаре

Соларне коморне сушаре

26

Simflex

Симфлеx

27

PowerStream

Discover Control PLC paket

28

Brend

Бренд екстра квалитета аутохтовне сорте

29

loTWear

IoT-Wear

30

Манибо

WOOD STICK

31

Гогоби

Bутер за тело

32

Дабић2014

motsaqva

33

ТЕРМОИЗМЕЊИВАЦИ

Уредјај за хлађење и грејање гасовитог флуида са пречишћавањем

34

Заштитник

Заштитник М

35

Стерго

Нови ергономски сто за рачунар

 

Резултати рецензирања Пословних модела

Завршен је II круг рецензирања. Од 62 иновације, колико је оцењивано, 49 пословна модела је успешно прошло процес рецензирања, од чега је 40 из Србије и 9 из Републике Српске. 

Пласиране тимове, у периоду од 10. до 14. новембра очекују техничке рецензије. Тачно време и место, као и пропозиције, биће прослеђени тимовима у наредним данима. Непосредно пре техничких рецензија, за ове тимове, биће организован и тренинг под називом "Тренинг продаја и преговарање".

Следи списак тимова и иновација које настављају такмичење. Како се не би утицало на наставак такмичења, редослед пласираних тимова је дат абецедним редом, док списак оних који су завршили такмичење садржи и постигнути ранг.

ТИМОВИ ИЗ СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРОШЛИ У III КРУГ

Tim Inovacija
Akademos Proizvodnja devitalizacione paste zasnovane na paraformaldehidu i lidokainu
AlFolEn AluFolEn
Bactoland Kompostmix - mikrobni preparat za ubrzano kompostiranje i biofertilizaciju
BBH Super vlakna
Brend Brend ekstra kvaliteta autohtovne sorte
DabicRe motaqua
EcoCoalBriquette Eco Coal-Bio Briquette mašina - univerzalna mašina za briketiranje uglja i otpadn
Ekoarmatura Ekoarmatura
Ekosirena ekosirena
Eoni Envigo
Gogobi Buter za telo
GreenAir Sistem za praćenje kvaliteta vazduha u realnom vremenu
Hornetsi Pčelarska SMS Vaga
InMetTeh SoEx001
Jeep5d Rešavanje problema Vozila specijalne namene u otežanim uslovima  kretanja
loTWear IoT-Wear
Manibo WOOD STICK
MEMBSORB Membrane za selektivnu adsorpciju teških metala
Menjač Transformator obrtnog momenta - menjač
OBLO OBLO
Pirsteel Protect Forte
Polioli Polioli
PowerStream Discover Control PLC paket
PrESMod Jezik za modeliranje PrESMod
Puls Voda specijalne namene
Reting WeIO - Platforma za internet objekata/predmeta
Ribari Tehnologija zatvorenog kontejnerskog strogo kontrolisanog organskog uzgoja ribe
Salašari Aktivator energije za povećanje efikasnosti solarnog sistema
Simflex Simflex
STEMIL Integrisano upravljanje otpada i kontinualno dobijanje energenata i/ili energije
Stergo Novi ergonomski sto za računar
Superlimar Program za limare
Sušare Solarne komorne sušare
Svezdrav EKG za Svakoga
Termoizmenjivači Uredjaj za hladjenje i grejanje gasovitog fluida sa prečišćavanjem
Troubleshooters Segmentni klinasti remen
Vibrometar Vibrometar VM1
Vodomati Vodomati - HHO Generator na običnu vodu
Zaštitnik Zaštitnik M
Zteam ULN2xxx DIY KIT

ТИМОВИ ИЗ СРБИЈЕ КОЈИ НИСУ ПРОШЛИ У III КРУГ

Rang Tim Inovacija
41 Vodočuvari Mini jezera u vrtačama
42 SuperHit Elektro uljni kotao
43 SDCŠ Digitalno srce
44 Agroinča uredjaj za sakuplajnje voca i povrca rayasutog po zemljistu
45 Unisolar Solarni inspektor
46 Hobotnice Hobotnica
47 BUTIKOM1 Kombinovana utičnica za trofaznu i monofaznu struju
48 Dinamit Džem "Dina - mit" od dinje i mušmule
49 Delta Regulacija i nadzor grejne ploče šporeta
50 Pčinja Gline Pčinjskog Okruga
51 Srborit Bioinformator

ТИМОВИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОЈИ СУ ПРОШЛИ III КРУГ

Tim Inovacija
Drvoplus DBD (drvo-blok-drvo)
EldaLux Sopsveni razvoj i uvođenje nove tehnologije proizvodnje plastičnih nosača za TV
Kruškik Biotinktura
MBkozmetic Krema protiv akni za mlade
SpikeLab SPL
Srednjoškolci Simple math
Štampač 3D štampač
STIRO Stiromašine
ŠZMS-10 ŠZMS-10

ТИМОВИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОЈИ НИСУ ПРОШЛИ У III КРУГ

Rang

Tim Inovacija
10
Turbina
Trokutasta pravougaona hidrocentrala sa okruglim lopaticama
11 Prototip Protivpožarni modul AM-2012
     

Такмичари су оценили тренере

Као и ранијих година, учесници тренинга су замољени да оцене садржај одслушаних тренинга и саме тренере.

Који тренинг је најкориснији, а који тренер је добио најбоље оцене можете погледати на страници тренинзи>>.